BFU là gì? Ý nghĩa của từ bfu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

BFU là gì? Ý nghĩa của từ bfu

BFU là gì ?

BFU là “Bulgarian Football Union” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BFU

BFU có nghĩa “Bulgarian Football Union”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng đá Bulgaria”.

BFU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BFU là “Bulgarian Football Union”.

Một số kiểu BFU viết tắt khác:
+ Burgas Free University: Đại học Tự do Burgas.
+ Bulk Foam Unit: Đơn vị bọt số lượng lớn.

Post Top Ad