OVP là gì? Ý nghĩa của từ ovp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

OVP là gì? Ý nghĩa của từ ovp

OVP là gì ?

OVP là “Optically Variable Pigment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OVP

OVP có nghĩa “Optically Variable Pigment”, dịch sang tiếng Việt là “Sắc tố biến đổi quang học”.

OVP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OVP là “Optically Variable Pigment”.

Một số kiểu OVP viết tắt khác:
+ Online Video Platform: Nền tảng video trực tuyến.
+ Office of the Vice President: Văn phòng Phó Tổng thống.
+ Open Virtual Platforms: Nền tảng ảo mở.
+ Online Value Proposition: Đề xuất giá trị trực tuyến.
+ Ord Victoria Plain: Đồng bằng Ord Victoria.
+ Organismic Valuing Process: Quy trình định giá hữu cơ.
+ Venezuelan Prison Observatory: Đài quan sát nhà tù Venezuela.
+ Olympic Video Player: Trình phát video Olympic.
+ Optometry & Visual Performance: Đo thị lực & Hiệu suất hình ảnh.

Post Top Ad