AQL là gì? Ý nghĩa của từ aql - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

AQL là gì? Ý nghĩa của từ aql

AQL là gì ?

AQL là “Acceptable Quality Limit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AQL

AQL có nghĩa “Acceptable Quality Limit”, dịch sang tiếng Việt là “Giới hạn chất lượng chấp nhận được”.

AQL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AQL là “Acceptable Quality Limit”.

Post Top Ad