CAR là gì? Ý nghĩa của từ car - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

CAR là gì? Ý nghĩa của từ car

CAR là gì ?

CAR là “Chimeric Antigen Receptor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CAR

CAR có nghĩa “Chimeric Antigen Receptor”, dịch sang tiếng Việt là “Receptor kháng nguyên chimeric”.

CAR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CAR là “Chimeric Antigen Receptor”.

Một số kiểu CAR viết tắt khác:
+ Central African Republic: Cộng hòa trung phi.
+ Central Acquisition Radar: Radar thu nhận trung tâm.
+ Cordillera Administrative Region: Khu hành chính Cordillera.
+ Committee Against Racism: Ủy ban chống phân biệt chủng tộc.
+ Capital Adequacy Ratio: Tỷ lệ an toàn vốn.

Post Top Ad