D là gì? Ý nghĩa của từ d - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

D là gì? Ý nghĩa của từ d

D là gì ?

D là “Distance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ D

D có nghĩa “Distance”, dịch sang tiếng Việt là “Khoảng cách”.

D là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng D là “Distance”.

Một số kiểu D viết tắt khác:
+ Destroyers: Tàu khu trục.
+ Democratic Party: Đảng dân chủ.

Post Top Ad