DSCP là gì? Ý nghĩa của từ dscp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

DSCP là gì? Ý nghĩa của từ dscp

DSCP là gì ?

DSCP là “Differentiated Services Code Point” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DSCP

DSCP có nghĩa “Differentiated Services Code Point”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm mã dịch vụ khác biệt”.

DSCP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DSCP là “Differentiated Services Code Point”.

Một số kiểu DSCP viết tắt khác:
+ DiffServ Code Point: Điểm mã DiffServ.
+ Dugong and Seagrass Conservation Project: Dự án bảo tồn bò biển và cỏ biển.
+ Defense Supply Center Philadelphia: Trung tâm Cung ứng Quốc phòng Philadelphia.
+ Defense Satellite Communications Program: Chương trình truyền thông vệ tinh quốc phòng.

Post Top Ad