ADT là gì? Ý nghĩa của từ adt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

ADT là gì? Ý nghĩa của từ adt

ADT là gì ?

ADT là “Abstract Data Type” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ADT

ADT có nghĩa “Abstract Data Type”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểu dữ liệu trừu tượng”.

ADT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ADT là “Abstract Data Type”.

Một số kiểu ADT viết tắt khác:
+ Artificial Double-Tracking: Theo dõi kép nhân tạo.
+ Atlantic Daylight Time: Giờ ban ngày Đại Tây Dương.
+ Algebraic Data Type: Kiểu dữ liệu đại số.
+ Androgen Deprivation Therapy: Liệu pháp tước đoạt androgen.
+ Agricultural Development Trust: Ủy thác phát triển nông nghiệp.
+ Advanced Dvorak Technique: Kỹ thuật Dvorak nâng cao.
+ Artificial Double Tracking: Theo dõi kép nhân tạo.
+ Azkals Development Team: Nhóm phát triển Azkals.
+ Associative Design Technology: Công nghệ thiết kế liên kết.
+ Android Development Tools: Công cụ phát triển Android.
+ Amygdala Depotentiation Therapy: Liệu pháp Depotentiation Amygdala.
+ American District Telegraph: Điện báo Quận Mỹ.
+ Automatic Double Tracking: Theo dõi kép tự động.
+ Average Daily Traffic: Lưu lượng truy cập trung bình hàng ngày.
+ Arogenate dehydratase.
+ Agribusiness Development Team: Nhóm phát triển kinh doanh nông nghiệp.
+ Android Developer Tools: Công cụ dành cho nhà phát triển Android.
+ Active Duty for Training: nhiệm vụ tích cực cho đào tạo.
+ ABAP Development Tools: Công cụ phát triển ABAP.
+ Air Departure Tax: Thuế khởi hành hàng không.
+ Articulated Dump Truck: Xe tải tự đổ có khớp nối.
+ Adaptation Test: Thử nghiệm thích ứng.
+ Asian Development Tour: Tour phát triển Châu Á.
+ Affective Disposition Theory: Lý thuyết bố trí ảnh hưởng.
+ Articulated Dump Trucks: Xe tải tự đổ có khớp nối.
+ Australian Dance Theatre: Nhà hát Khiêu vũ Úc.
+ Abu Dhabi Terminals: Nhà ga Abu Dhabi.
+ Active Dynamic Thermography: Nhiệt kế động chủ động.
+ AeroDesign Team: Đội ngũ thiết kế hàng không.
+ Advanced Dicing Technologies: Công nghệ thái hạt lựu tiên tiến.
+ Astronomy Diagnostic Test: Kiểm tra chẩn đoán thiên văn.
+ Agribusiness Development Teams: Nhóm phát triển kinh doanh nông nghiệp.
+ Alternating Digital Tree: Cây số xen kẽ.
+ Automatic Debit Transfer: Chuyển nợ tự động.
+ Automated Diffraction Tomography: Chụp cắt lớp nhiễu xạ tự động.
+ Automatic Detection and Tracking: Tự động phát hiện và theo dõi.
+ Absolute Dynamic Topography: Địa hình động tuyệt đối.
+ Air Dried Tonnes: Tấn khô không khí.
+ Admission Discharge Transfer: Nhập học xuất viện chuyển giao.
+ Aerial Drip Torch: Ngọn đuốc nhỏ giọt trên không.
+ Applications Development ToolSet: Bộ công cụ phát triển ứng dụng.
+ Axillary Digital Thermometry: Nhiệt kế kỹ thuật số nách.

Post Top Ad