MARR là gì? Ý nghĩa của từ marr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

MARR là gì? Ý nghĩa của từ marr

MARR là gì ?

MARR là “Minimum Attractive Rate of Return” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MARR

MARR có nghĩa “Minimum Attractive Rate of Return”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ hoàn vốn hấp dẫn tối thiểu”.

MARR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MARR là “Minimum Attractive Rate of Return”.

Post Top Ad