DUB là gì? Ý nghĩa của từ dub - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

DUB là gì? Ý nghĩa của từ dub

DUB là gì ?

DUB là “Dubbing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DUB

DUB có nghĩa “Dubbing”, dịch sang tiếng Việt là “Lồng tiếng”.

DUB là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng DUB là “Dubbing”.

Một số kiểu DUB viết tắt khác:
+ Dubitative: Nghi ngờ.

Post Top Ad