DVH là gì? Ý nghĩa của từ dvh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

DVH là gì? Ý nghĩa của từ dvh

DVH là gì ?

DVH là “Dose-Volume Histogram” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DVH

DVH có nghĩa “Dose-Volume Histogram”, dịch sang tiếng Việt là “Biểu đồ liều-thể tích”.

DVH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DVH là “Dose-Volume Histogram”.

Một số kiểu DVH viết tắt khác:
+ Double V-Hull: Đôi V-Hull.
+ Desert Valley Hospital: Bệnh viện Thung lũng Sa mạc.

Post Top Ad