LLDP là gì? Ý nghĩa của từ lldp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

LLDP là gì? Ý nghĩa của từ lldp

LLDP là gì ?

LLDP là “Link Layer Discovery Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LLDP

LLDP có nghĩa “Link Layer Discovery Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức khám phá lớp liên kết”.

LLDP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LLDP là “Link Layer Discovery Protocol”.

Một số kiểu LLDP viết tắt khác:
+ Left Lateral Decubitus Position: Tư thế nằm nghiêng bên trái.
+ Liquid–Liquid Displacement Porosimetry: Phép đo độ xốp dịch chuyển chất lỏng-lỏng.
+ Lodge Leadership Development Program: Chương trình phát triển lãnh đạo của Lodge.

Post Top Ad