ADCC là gì? Ý nghĩa của từ adcc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

ADCC là gì? Ý nghĩa của từ adcc

ADCC là gì ?

ADCC là “Antibody-dependent cellular cytotoxicity” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ADCC

ADCC có nghĩa “Antibody-dependent cellular cytotoxicity”, dịch sang tiếng Việt là “Độc tính tế bào phụ thuộc kháng thể”.

ADCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ADCC là “Antibody-dependent cellular cytotoxicity”.

Một số kiểu ADCC viết tắt khác:
+ Abu Dhabi Combat Club: Câu lạc bộ chiến đấu Abu Dhabi.
+ Air Defense Control Center: Trung tâm kiểm soát phòng không.
+ Airport Design and Construction Consultancy: Tư vấn thiết kế và xây dựng sân bay.
+ Apple Digital Campus Curriculum: Chương trình giảng dạy tại khuôn viên kỹ thuật số của Apple.
+ Air Defence Cadet Corps: Quân chủng phòng không.
+ ARCSS Data Coordination Center: Trung tâm điều phối dữ liệu ARCSS.
+ Abu Dhabi Cricket Club: Câu lạc bộ cricket Abu Dhabi.
+ Air-Defense Control Center: Trung tâm Kiểm soát Phòng không-Phòng không.
+ Air Defence Control Centre: Trung tâm kiểm soát phòng không.
+ Anzac Day Commemoration Committee: Ủy ban Kỷ niệm Ngày Anzac.
+ Austrian Daredevils Cricket Club: Câu lạc bộ cricket Daredevils của Áo.
+ Autosomal Dominant Congenital Cataract: Đục thủy tinh thể bẩm sinh trội nhiễm sắc thể thường.

Post Top Ad