RDD là gì? Ý nghĩa của từ rdd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

RDD là gì? Ý nghĩa của từ rdd

RDD là gì ?

RDD là “Random Digit Dialing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RDD

RDD có nghĩa “Random Digit Dialing”, dịch sang tiếng Việt là “Quay số ngẫu nhiên”.

RDD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RDD là “Random Digit Dialing”.

Một số kiểu RDD viết tắt khác:
+ Regression Discontinuity Design: Thiết kế gián đoạn hồi quy.
+ Rally for Democracy and Development: Biểu tình vì Dân chủ và Phát triển.
+ Recorded Daily Dose: Liều hàng ngày được ghi lại.
+ Regime Disciplinar Diferenciado: Chế độ kỷ luật khác biệt.
+ Radiological Dispersal Device: Thiết bị phân tán phóng xạ.
+ Radar Detector Detector: Máy dò Radar Máy dò.
+ Readme-Driven Development: Phát triển dựa trên Readme.
+ Replaceable Database Drivers: Trình điều khiển cơ sở dữ liệu có thể thay thế.
+ Redding: Nhuộm đỏ.
+ Radiological Dispersion Device: Thiết bị phân tán phóng xạ.
+ Responsibility-driven design: Thiết kế dựa trên trách nhiệm.
+ Reference Document Database: Cơ sở dữ liệu tài liệu tham khảo.
+ Red Diamond Dogs: Chó kim cương đỏ.
+ Dahomeyan Democratic Rally: Cuộc biểu tình Dân chủ Dahomeyan.
+ Regional Development Director: Giám đốc phát triển khu vực.
+ Rights Data Dictionary: Từ điển dữ liệu quyền.
+ Requirements and Development Division: Bộ phận Yêu cầu và Phát triển.
+ Random Digit Dial: Quay số ngẫu nhiên.
+ RNA and DNA differences: Sự khác biệt của RNA và DNA.
+ Rally for Development and Democracy: Biểu tình vì Phát triển và Dân chủ.
+ Renegade Derby Dames.

Post Top Ad