WHCS là gì? Ý nghĩa của từ whcs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

WHCS là gì? Ý nghĩa của từ whcs

WHCS là gì ?

WHCS là “Washington Heights Community Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WHCS

WHCS có nghĩa “Washington Heights Community Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ Cộng đồng Washington Heights”.

WHCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WHCS là “Washington Heights Community Service”.

Một số kiểu WHCS viết tắt khác:
+ Winter Haven Christian School: Trường Công giáo Winter Haven.

Post Top Ad