EZ là gì? Ý nghĩa của từ ez - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

EZ là gì? Ý nghĩa của từ ez

EZ là gì ?

EZ là “Eurozone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EZ

EZ có nghĩa “Eurozone”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực đồng tiền chung châu Âu”.

EZ là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng EZ là “Eurozone”.

Một số kiểu EZ viết tắt khác:
+ Ellipsoid Zone: Vùng elip.
+ Equatorial Zone: Vùng xích đạo.
+ Enterprise Zone: Khu doanh nghiệp.
+ Epigraphia Zeylanica.
+ Empowerment Zones: Khu trao quyền.
+ Erdmann–Zucchero.

Post Top Ad