NAUT là gì? Ý nghĩa của từ naut - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

NAUT là gì? Ý nghĩa của từ naut

NAUT là gì ?

NAUT là “National Association of United Trades for the Protection of Labour” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NAUT

NAUT có nghĩa “National Association of United Trades for the Protection of Labour”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội quốc gia của United Trades để bảo vệ lao động”.

NAUT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NAUT là “National Association of United Trades for the Protection of Labour”.

Một số kiểu NAUT viết tắt khác:
+ Nigerian Association of University Teachers: Hiệp hội giáo viên đại học Nigeria.

Post Top Ad