WM là gì? Ý nghĩa của từ wm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

WM là gì? Ý nghĩa của từ wm

WM là gì ?

WM là “Wealth Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WM

WM có nghĩa “Wealth Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý tài sản”.

WM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WM là “Wealth Management”.

Một số kiểu WM viết tắt khác:
+ Western Maryland: Tây Maryland.
+ Wireless Medium: Phương tiện không dây.
+ Winter Migrants: Người di cư mùa đông.
+ Writer's Market: Chợ nhà văn.
+ Working Memory: Bộ nhớ làm việc.
+ Warren Miller.
+ Wave Method: Phương pháp sóng.
+ Wistar Melanoma: Khối u ác tính Wistar.
+ White Matter: Chất trắng.
+ Wavelength Modulation: Điều chế bước sóng.
+ Watch Manager: Quản lý đồng hồ.
+ Worshipful Master: Sư phụ đáng kính.
+ Washington Mutual: Tương hỗ Washington.
+ Warehouse Management: Quản lý kho.
+ Watershed Management: Quản lý lưu vực sông.

Post Top Ad