FBV là gì? Ý nghĩa của từ fbv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

FBV là gì? Ý nghĩa của từ fbv

FBV là gì ?

FBV là “Free Bible Students Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FBV

FBV có nghĩa “Free Bible Students Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội sinh viên Kinh thánh miễn phí”.

FBV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FBV là “Free Bible Students Association”.

Post Top Ad