NFBS là gì? Ý nghĩa của từ nfbs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

NFBS là gì? Ý nghĩa của từ nfbs

NFBS là gì ?

NFBS là “National Family Benefit Scheme” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NFBS

NFBS có nghĩa “National Family Benefit Scheme”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình phúc lợi gia đình quốc gia”.

NFBS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NFBS là “National Family Benefit Scheme”.

Post Top Ad