API là gì? Ý nghĩa của từ api - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

API là gì? Ý nghĩa của từ api

API là gì ?

API là “Application Programming Interface” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ API

API có nghĩa “Application Programming Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện lập trình ứng dụng”.

API là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng API là “Application Programming Interface”.

Một số kiểu API viết tắt khác:
+ American Petroleum Institute: Viện dầu khí Hoa Kỳ.
+ Academic Performance Index: Chỉ số học lực.
+ Automobile Products of India: Sản phẩm ô tô của Ấn Độ.
+ Active Pharmaceutical Ingredient: Hoạt chất dược phẩm.
+ Alabama Polytechnic Institute: Học viện bách khoa Alabama.
+ American Peace Initiative: Sáng kiến ​​​​Hòa bình Hoa Kỳ.
+ Announcement in the Public Interest: Thông báo vì lợi ích công cộng.
+ Asian/Pacific Islander: Châu Á / Thái Bình Dương.
+ American Policy Institute: Viện chính sách Mỹ.
+ Automated Processes Inc: Quy trình tự động Inc.
+ Associated Producers Incorporated: Công ty liên kết sản xuất.
+ Alternative Press Index: Chỉ mục báo chí thay thế.
+ Australian Pharmaceutical Industries: Ngành Dược Úc.
+ Active Pharmaceutical Ingredients: Thành phần dược phẩm hoạt tính.
+ Air Pollution Index: Chỉ số ô nhiễm không khí.
+ Academic Programs International: Chương trình Học thuật Quốc tế.
+ Air Programs International: Chương trình Hàng không Quốc tế.
+ Ansal Properties and Infrastructure: Thuộc tính và cơ sở hạ tầng của Ansal.
+ Advanced Primer Ignition: Đánh lửa tiên tiến.
+ Australian Property Institute: Viện bất động sản Úc.
+ Africa Peacebuilding Institute: Viện xây dựng hòa bình châu Phi.
+ Agency of Peace & Intelligence: Cơ quan Hòa bình & Tình báo.
+ Americans for Progressive Israel: Người Mỹ vì Israel tiến bộ.
+ Angkatan Pemuda Insaf.
+ Assyrian Policy Institute: Viện Chính sách Assyria.
+ Animal Protection Institute: Viện bảo vệ động vật.
+ Associated Press of India: Associated Press của Ấn Độ.
+ American Pistol Institute: Viện súng lục Mỹ.
+ Alabama Policy Institute: Học viện Chính sách Alabama.
+ Application Programmer Interface: Giao diện lập trình viên ứng dụng.
+ Alice Paul Institute: Viện Alice Paul.
+ Anomalous Phenomena Investigations: Điều tra hiện tượng bất thường.
+ Agency for Public Information: Cơ quan thông tin công cộng.
+ Armor-piercing incendiary: Lửa xuyên giáp.
+ Association of Physicians of India: Hiệp hội các bác sĩ của Ấn Độ.
+ Automatic Priority Interrupt: Ngắt ưu tiên tự động.
+ Agriculture Policy Institute: Viện Chính sách Nông nghiệp.
+ Application Monitoring Interface: Giao diện giám sát ứng dụng.
+ Alaska Psychiatric Institute: Viện tâm thần Alaska.
+ Armour-piercing incendiary: Lửa xuyên giáp.
+ African Press International: báo chí châu phi quốc tế.
+ Aviation Preflight Indoctrination: Truyền bá hàng không Preflight.
+ Atmospheric Pressure Ionization: Ion hóa áp suất khí quyển.

Post Top Ad