HIX là gì? Ý nghĩa của từ hix - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

HIX là gì? Ý nghĩa của từ hix

HIX là gì ?

HIX là “Humification index” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HIX

HIX có nghĩa “Humification index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số làm ẩm”.

HIX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HIX là “Humification index”.

Một số kiểu HIX viết tắt khác:
+ Haiti Internet Exchange: Trao đổi Internet Haiti.

Post Top Ad