NBA là gì? Ý nghĩa của từ nba - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

NBA là gì? Ý nghĩa của từ nba

NBA là gì ?

NBA là “National Basketball Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NBA

NBA có nghĩa “National Basketball Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội bóng rổ quốc gia”.

NBA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NBA là “National Basketball Association”.

Một số kiểu NBA viết tắt khác:
+ Narmada Bachao Andolan.
+ National Boxing Association: Hiệp hội Quyền anh Quốc gia.
+ National Board of Accreditation: Hội đồng Kiểm định Quốc gia.
+ National Benefit Authority: Cơ quan phúc lợi quốc gia.
+ Nigerian Bar Association: Hiệp hội luật sư Nigeria.
+ News Broadcasters Association: Hiệp hội phát thanh viên tin tức.
+ National Bicycle Association: Hiệp hội xe đạp quốc gia.
+ National Bar Association: Hiệp hội luật sư quốc gia.
+ National Biodiversity Authority: Cơ quan đa dạng sinh học quốc gia.
+ Net Book Agreement: Thỏa thuận sổ ròng.

Post Top Ad