STK là gì? Ý nghĩa của từ stk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

STK là gì? Ý nghĩa của từ stk

STK là gì ?

STK là “Systems Tool Kit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ STK

STK có nghĩa “Systems Tool Kit”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ công cụ hệ thống”.

STK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng STK là “Systems Tool Kit”.

Một số kiểu STK viết tắt khác:
+ SIM Application Toolkit: Bộ công cụ ứng dụng SIM.
+ Synthesis Toolkit: Bộ công cụ tổng hợp.
+ SuperTuxKart: SiêuTuxKart.
+ Smokeless Tobacco Keratosis: Keratosis thuốc lá không khói.
+ Shoot To Kill: Bắn để giết.
+ Serine/threonine kinases: Serine/threonine kinase.
+ Singapore Technologies Kinetics: Động học công nghệ Singapore.
+ Sint-Theresia College: Cao đẳng Sint Theresia.
+ Single Track Kilometres: km đường đơn.
+ Satellite Tool Kit: Bộ công cụ vệ tinh.
+ Sigma Tau Club: CLB Tàu Sigma.
+ SIM Tool Kit: Bộ công cụ sim.

Post Top Ad