PYRO là gì? Ý nghĩa của từ pyro - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

PYRO là gì? Ý nghĩa của từ pyro

PYRO là gì ?

PYRO là “Python Robotics” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PYRO

PYRO có nghĩa “Python Robotics”, dịch sang tiếng Việt là “Người máy Python”.

PYRO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PYRO là “Python Robotics”.

Post Top Ad