FXP là gì? Ý nghĩa của từ fxp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

FXP là gì? Ý nghĩa của từ fxp

FXP là gì ?

FXP là “File eXchange Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FXP

FXP có nghĩa “File eXchange Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức trao đổi tệp tin”.

FXP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FXP là “File eXchange Protocol”.

Một số kiểu FXP viết tắt khác:
+ FX Productions: Sản xuất ngoại hối.

Post Top Ad