BL là gì? Ý nghĩa của từ bl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

BL là gì? Ý nghĩa của từ bl

BL là gì ?

BL là “Breech Loading” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BL

BL có nghĩa “Breech Loading”, dịch sang tiếng Việt là “Tải khóa nòng”.

BL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BL là “Breech Loading”.

Một số kiểu BL viết tắt khác:
+ British Leyland: Leyland thuộc Anh.
+ Boys' Love: Tình yêu của các chàng trai.
+ Baselland.
+ Barrister-at-Law: Luật sư.
+ Breaking Load: Phá vỡ tải.
+ Boundary Layer: Lớp ranh giới.
+ Base Layer: Lớp cơ sở.
+ Bhutia-Lepcha.
+ Blue: Màu xanh da trời.
+ Branch Line: Đường nhánh.
+ British Library: Thư viện Anh.
+ Basic Logic: Logic cơ bản.
+ Branch and Link: Chi nhánh và Liên kết.
+ Border League: Liên minh biên giới.
+ Burkitt lymphoma.
+ Bancroft Library: Thư viện Bancroft.
+ Benthic Landers: Tàu đổ bộ đáy.
+ Byron Lewis.
+ Bit Line: Dòng bit.
+ Bloc Lytvyn: Khối Lytvyn.
+ Basel-Landschaft: Vùng nông thôn Basel.
+ Black Legion: Quân đoàn đen.
+ Business Loop: Vòng lặp kinh doanh.

Post Top Ad