TCSR là gì? Ý nghĩa của từ tcsr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

TCSR là gì? Ý nghĩa của từ tcsr

TCSR là gì ?

TCSR là “Thyristor-controlled series reactor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TCSR

TCSR có nghĩa “Thyristor-controlled series reactor”, dịch sang tiếng Việt là “Lò phản ứng nối tiếp điều khiển bằng thyristor”.

TCSR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCSR là “Thyristor-controlled series reactor”.

Post Top Ad