LQ là gì? Ý nghĩa của từ lq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

LQ là gì? Ý nghĩa của từ lq

LQ là gì ?

LQ là “Late Qualifier” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LQ

LQ có nghĩa “Late Qualifier”, dịch sang tiếng Việt là “Vòng loại muộn”.

LQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LQ là “Late Qualifier”.

Một số kiểu LQ viết tắt khác:
+ Longevity Quotient: Thương số tuổi thọ.
+ Linear Quadratic: Bậc hai tuyến tính.
+ Library Quarterly: Thư viện hàng quý.
+ Liberal Quotient: Thương số tự do.
+ Limited Quantities: Khối lượng hạn chế.
+ Long Quarter: Khu phố dài.
+ Limiting Quality: Hạn chế chất lượng.
+ Living Quarters: Khu nhà ở.
+ Local Qualifiers: Vòng loại địa phương.
+ Location Quotient: Thương số vị trí.

Post Top Ad