RFQ là gì? Ý nghĩa của từ rfq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

RFQ là gì? Ý nghĩa của từ rfq

RFQ là gì ?

RFQ là “Request For Qualification” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RFQ

RFQ có nghĩa “Request For Qualification”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu cầu trình độ”.

RFQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RFQ là “Request For Qualification”.

Một số kiểu RFQ viết tắt khác:
+ Request for Quote: Yêu cầu báo giá.
+ Request For Quotation: Yêu cầu báo giá.
+ Radio-frequency quadrupole: Tần số vô tuyến tứ cực.
+ Radio Frequency Quadruple: Tần số vô tuyến tăng gấp bốn lần.

Post Top Ad