LADS là gì? Ý nghĩa của từ lads - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

LADS là gì? Ý nghĩa của từ lads

LADS là gì ?

LADS là “Laser Airborne Depth Sounder” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LADS

LADS có nghĩa “Laser Airborne Depth Sounder”, dịch sang tiếng Việt là “Máy đo độ sâu trong không khí bằng laser”.

LADS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LADS là “Laser Airborne Depth Sounder”.

Một số kiểu LADS viết tắt khác:
+ Lamina-associated domains: Tên miền liên quan đến lamina.
+ Liquidated and Ascertained Damages: Thiệt hại được thanh lý và xác định.
+ Ledbury Amateur Dramatic Society: Hiệp hội kịch nghệ nghiệp dư Ledbury.
+ Liphook Amateur Dramatic Society: Hiệp hội kịch nghệ nghiệp dư Liphook.
+ Large Area Displays: Hiển thị diện tích lớn.
+ Lateral Accretion Deposits: Tiền gửi bồi tụ bên.

Post Top Ad