FY là gì? Ý nghĩa của từ fy - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

FY là gì? Ý nghĩa của từ fy

FY là gì ?

FY là “Full-Year” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FY

FY có nghĩa “Full-Year”, dịch sang tiếng Việt là “Cả năm”.

FY là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng FY là “Full-Year”.

Một số kiểu FY viết tắt khác:
+ Fiscal Year: Năm tài chính.
+ Financial Year: Năm tài chính.

Post Top Ad