SOD là gì? Ý nghĩa của từ sod - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

SOD là gì? Ý nghĩa của từ sod

SOD là gì ?

SOD là “Sediment Oxygen Demand” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SOD

SOD có nghĩa “Sediment Oxygen Demand”, dịch sang tiếng Việt là “Nhu cầu oxy trầm tích”.

SOD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SOD là “Sediment Oxygen Demand”.

Một số kiểu SOD viết tắt khác:
+ Superoxide dismutase.
+ Septo-optic dysplasia: Loạn sản vách ngăn thị giác.
+ Soft On Demand: Mềm theo yêu cầu.
+ Scientific Outlook on Development: Triển vọng khoa học về phát triển.
+ Separation Of Duties: Tách nhiệm vụ.
+ Sawn-Off Daimler: Daimler cắt cổ.
+ Special Operations Division: Bộ phận hoạt động đặc biệt.
+ Sudden Oak Death: Cái chết đột ngột của cây sồi.
+ Springfield Ordnance District: Khu vũ khí Springfield.
+ Special Operations Detachment: Phân đội Hoạt động Đặc biệt.
+ Stacks On Deck: Ngăn xếp trên boong.
+ Secular Order of Druids: Trật tự thế tục của Druid.
+ Segregation of Duties: Sự phân chia nhiệm vụ.
+ Spirit of Drumcree: Linh hồn của Drumcree.
+ Soap Opera Digest.
+ Strength of Design: Thế mạnh của thiết kế.
+ Special Operations Directorate: Tổng cục hoạt động đặc biệt.
+ Space Operations Directive: Chỉ thị hoạt động không gian.
+ Source-Object Distance: Khoảng cách nguồn-đối tượng.
+ Special Operations Department: Cục tác chiến đặc biệt.
+ Systems Oriented Design: Thiết kế hướng hệ thống.
+ Special Operation Division: Bộ phận hoạt động đặc biệt.
+ Star Of David: Ngôi sao của David.
+ Students Of Destiny: Học Sinh Định Mệnh.
+ Sound On Display: Âm thanh trên màn hình.

Post Top Ad