NCR là gì? Ý nghĩa của từ ncr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

NCR là gì? Ý nghĩa của từ ncr

NCR là gì ?

NCR là “Not Criminally Responsible” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NCR

NCR có nghĩa “Not Criminally Responsible”, dịch sang tiếng Việt là “Không phải chịu trách nhiệm hình sự”.

NCR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NCR là “Not Criminally Responsible”.

Một số kiểu NCR viết tắt khác:
+ National Capital Region: Vùng Thủ đô Quốc gia.
+ National Cash Register: Máy tính tiền quốc gia.
+ National Catholic Reporter: Phóng Viên Công Giáo Quốc Gia.
+ Mumeric Character Reference: Tham khảo ký tự Mumeric.
+ New California Republic: Cộng hòa California mới.
+ National Credit Regulator: Cơ quan quản lý tín dụng quốc gia.
+ National Collegiate Rugby: Bóng bầu dục trường đại học quốc gia.
+ Narcotic Control Regulations: Quy định kiểm soát ma tuý.
+ National Capital Region: Vùng Thủ đô Quốc gia.
+ Nipissing Central Railway: Đường sắt trung tâm Nipissing.
+ Nairobi Commuter Rail: Đường sắt đi lại Nairobi.
+ Northern Central Railroad: Đường sắt Bắc Trung Bộ.
+ Native Customary Rights: Quyền phong tục bản địa.
+ North Cross Route: Tuyến đường Bắc Thập Tự.
+ Non-coding region: Vùng không mã hóa.
+ North Central Railways: Đường sắt Bắc Trung Bộ.
+ Naval Construction Regiments: Trung đoàn xây dựng hải quân.
+ National Court Register: Đăng ký Toà án Quốc gia.
+ North Central Region: Bắc Trung Bộ.
+ Nature Conservation Review: Đánh giá bảo tồn thiên nhiên.
+ Natural Circulation Reactor: Lò phản ứng tuần hoàn tự nhiên.
+ National Catholic Register: Đăng ký Công giáo Quốc gia.
+ New Christian Right: Quyền Kitô giáo mới.
+ National Collegiate Representative: Đại diện trường đại học quốc gia.
+ Natural Cytotoxic Receptor: Receptor gây độc tế bào tự nhiên.
+ North Central Railway: Đường sắt Bắc Trung Bộ.
+ Natural Cytotoxicity Receptors: Thụ thể gây độc tế bào tự nhiên.
+ Network of Connecting Roads: Mạng lưới đường kết nối.
+ Nagpur Chhattisgarh Railway: Đường sắt Nagpur Chhattisgarh.
+ National Competitions Review: Đánh giá các cuộc thi quốc gia.
+ Northern Central Railway: Đường sắt Bắc Trung Bộ.
+ Neighborhood Commercial Revitalization: Hồi sinh thương mại khu phố.
+ National Cancer Registry: Cơ quan đăng ký ung thư quốc gia.
+ National Conservation Review: Đánh giá bảo tồn quốc gia.

Post Top Ad