CTCAE là gì? Ý nghĩa của từ ctcae - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

CTCAE là gì? Ý nghĩa của từ ctcae

CTCAE là gì ?

CTCAE là “Common Terminology Criteria for Adverse Events” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CTCAE

CTCAE có nghĩa “Common Terminology Criteria for Adverse Events”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chí thuật ngữ chung cho các sự kiện bất lợi”.

CTCAE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTCAE là “Common Terminology Criteria for Adverse Events”.

Post Top Ad