FACA là gì? Ý nghĩa của từ faca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

FACA là gì? Ý nghĩa của từ faca

FACA là gì ?

FACA là “Federal Advisory Committee Act” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FACA

FACA có nghĩa “Federal Advisory Committee Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật Ủy ban Cố vấn Liên bang”.

FACA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FACA là “Federal Advisory Committee Act”.

Một số kiểu FACA viết tắt khác:
+ Central African Armed Forces: Lực lượng Vũ trang Trung Phi.
+ Federation of Anglican Churches in the Americas: Liên đoàn các Giáo hội Anh giáo ở Châu Mỹ.
+ Food and Agriculture Climate Alliance: Liên minh khí hậu lương thực và nông nghiệp.
+ Federal Alcohol Control Administration: Cục quản lý kiểm soát rượu liên bang.
+ Fokker Aircraft Corporation of America: Tập đoàn máy bay Fokker của Mỹ.
+ Florida Athletic Coaches Association: Hiệp hội huấn luyện viên thể thao Florida.
+ Faculty American Chiropractic Association: Khoa Hiệp hội Chiropractic Hoa Kỳ.

Post Top Ad