SGS là gì? Ý nghĩa của từ sgs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

SGS là gì? Ý nghĩa của từ sgs

SGS là gì ?

SGS là “Segmented Gamma Scanner” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SGS

SGS có nghĩa “Segmented Gamma Scanner”, dịch sang tiếng Việt là “Máy quét Gamma phân đoạn”.

SGS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SGS là “Segmented Gamma Scanner”.

Một số kiểu SGS viết tắt khác:
+ Saudi Geological Survey: Khảo sát địa chất Saudi.
+ Strong Generating Set: Bộ tạo mạnh.
+ Synchronous Generators: Máy phát điện đồng bộ.
+ Singapore Government Securities: Chứng khoán Chính phủ Singapore.
+ School of General Studies: Trường Đại cương.
+ Star Grading Services: Dịch vụ xếp hạng sao.
+ Super Grand Sport: Siêu đại thể thao.
+ South Georgia Survey: Khảo sát Nam Georgia.
+ Saudi Ground Services: Dịch vụ mặt đất của Ả-rập Xê-út.
+ Garden Secondary School: Trường THCS Vườn.
+ Strategic Guidance Statement: Tuyên bố Định hướng Chiến lược.
+ Satellite Ground Station: Trạm mặt đất vệ tinh.
+ Smoke Generator Set: Bộ tạo khói.
+ Sydney Grammar School: Trường ngữ pháp Sydney.
+ Silk Glove Sign: Dấu hiệu găng tay lụa.
+ School of Graduate Studies: Trường nghiên cứu sau đại học.
+ Spalding Grammar School: Trường ngữ pháp Spalding.
+ SparkCognition Government Systems: Hệ thống Chính phủ SparkCognition.
+ Suva Grammar School: Trường ngữ pháp Suva.
+ Shield Groups Security: Lá chắn bảo mật nhóm.
+ Schinzel–Giedion syndrome: Hội chứng Schinzel-Giedion.
+ State Guard Service: Dịch vụ bảo vệ nhà nước.
+ Sequential Greedy Scheduling: Lập kế hoạch tham lam tuần tự.
+ Search Guard Successor: Người kế vị bảo vệ tìm kiếm.

Post Top Ad