IPPA là gì? Ý nghĩa của từ ippa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

IPPA là gì? Ý nghĩa của từ ippa

IPPA là gì ?

IPPA là “Investments Protection and Promotion Agreements” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IPPA

IPPA có nghĩa “Investments Protection and Promotion Agreements”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp định bảo hộ và xúc tiến đầu tư”.

IPPA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IPPA là “Investments Protection and Promotion Agreements”.

Một số kiểu IPPA viết tắt khác:
+ International Pitch and Putt Association: Hiệp hội Pitch và Putt Quốc tế.
+ Independent Power Producer Administrator: Quản trị viên sản xuất điện độc lập.
+ Irish Professional Photographers Association: Hiệp hội nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Ireland.
+ Indo-Pacific Prehistory Association: Hiệp hội tiền sử Ấn Độ-Thái Bình Dương.
+ Intimate Privacy Protection Act: Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư thân mật.
+ International Positive Psychology Association: Hiệp hội tâm lý tích cực quốc tế.
+ Investment Promotion and Protection Agreement: Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư.
+ Intellectual Property Promotion Association: Hiệp hội xúc tiến sở hữu trí tuệ.
+ Internet Professional Publishers Association: Hiệp hội các nhà xuất bản Internet chuyên nghiệp.

Post Top Ad