PVST là gì? Ý nghĩa của từ pvst - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

PVST là gì? Ý nghĩa của từ pvst

PVST là gì ?

PVST là “Per-VLAN Spanning Tree” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PVST

PVST có nghĩa “Per-VLAN Spanning Tree”, dịch sang tiếng Việt là “Cây kéo dài trên mỗi Vlan”.

PVST là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PVST là “Per-VLAN Spanning Tree”.

Post Top Ad