MFH là gì? Ý nghĩa của từ mfh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

MFH là gì? Ý nghĩa của từ mfh

MFH là gì ?

MFH là “Mobile Field Hospital” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MFH

MFH có nghĩa “Mobile Field Hospital”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh viện dã chiến di động”.

MFH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MFH là “Mobile Field Hospital”.

Một số kiểu MFH viết tắt khác:
+ Malignant Fibrous Histiocytoma: U mô bào sợi ác tính.
+ Master of Fox Hounds: Bậc thầy của Fox Hounds.
+ Military Family Housing: Nhà ở gia đình quân nhân.
+ Missouri Foundation for Health: Quỹ Y tế Missouri.
+ Military Funeral Honors: Danh dự tang lễ quân sự.

Post Top Ad