LPCB là gì? Ý nghĩa của từ lpcb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

LPCB là gì? Ý nghĩa của từ lpcb

LPCB là gì ?

LPCB là “Loss Prevention Certification Board” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LPCB

LPCB có nghĩa “Loss Prevention Certification Board”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng chứng nhận phòng ngừa mất mát”.

LPCB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LPCB là “Loss Prevention Certification Board”.

Một số kiểu LPCB viết tắt khác:
+ Lactophenol cotton blue: Lactophenol bông màu xanh.

Post Top Ad