GWH là gì? Ý nghĩa của từ gwh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

GWH là gì? Ý nghĩa của từ gwh

GWH là gì ?

GWH là “gigawatt-hours” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GWH

GWH có nghĩa “gigawatt-hours”, dịch sang tiếng Việt là “gigawatt-giờ”.

GWH là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng GWH là “gigawatt-hours”.

Một số kiểu GWH viết tắt khác:
+ Giga Watt hour: Giga Watt giờ.

Post Top Ad