PHD là gì? Ý nghĩa của từ phd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

PHD là gì? Ý nghĩa của từ phd

PHD là gì ?

PHD là “Plumbing Hardware Dispatcher” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PHD

PHD có nghĩa “Plumbing Hardware Dispatcher”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ điều phối phần cứng hệ thống nước”.

PHD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PHD là “Plumbing Hardware Dispatcher”.

Một số kiểu PHD viết tắt khác:
+ Doctor of Philosophy: Tiến sĩ Triết học.
+ Personal Health Device: Thiết Bị Y Tế Cá Nhân.
+ Plant homeodomain: Trồng tên miền nhà.
+ Priority Homicide Division: Bộ phận giết người ưu tiên.
+ Progress Harmony Development: Tiến bộ Hài hòa Phát triển.
+ Public Health Division: Phòng Y tế Công cộng.
+ prolyl dehydrogenase.
+ Pleckstrin-homology domain: Miền tương đồng Pleckstrin.
+ Primary Healthcare Directorate: Tổng cục chăm sóc sức khỏe ban đầu.
+ Poly-Harmonic Distortion: Méo đa hài.
+ Plant Health Division: Phòng Y tế cây trồng.
+ Philippi Historic District: Khu lịch sử Philippi.
+ Predicting Health and Disease: Dự đoán sức khỏe và bệnh tật.
+ Patrick Henry Drive: Ổ Patrick Henry.
+ Panhandle Health District: Khu Y tế Panhandle.

Post Top Ad