ASPIRE là gì? Ý nghĩa của từ aspire - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

ASPIRE là gì? Ý nghĩa của từ aspire

ASPIRE là gì ?

ASPIRE là “Algorithms and Specializers for Provably Optimal Implementations with Resilience and Efficiency” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ASPIRE

ASPIRE có nghĩa “Algorithms and Specializers for Provably Optimal Implementations with Resilience and Efficiency”, dịch sang tiếng Việt là “Các thuật toán và chuyên gia để triển khai tối ưu có thể chứng minh được với khả năng phục hồi và hiệu quả”.

ASPIRE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ASPIRE là “Algorithms and Specializers for Provably Optimal Implementations with Resilience and Efficiency”.

Một số kiểu ASPIRE viết tắt khác:
+ Australian Academy of Science runner-up for APEC Science Prize: Viện Hàn lâm Khoa học Úc giành giải thưởng Khoa học APEC.
+ Association of Spinal Injury Research Rehabilitation and Reintegration: Hiệp hội nghiên cứu chấn thương cột sống Phục hồi chức năng và tái hòa nhập.
+ Academy for Sports Excellence: Học viện thể thao xuất sắc.
+ APEC Science Prize for Innovation, Research and Education: Giải thưởng Khoa học APEC về Sáng tạo, Nghiên cứu và Giáo dục.
+ Advocates for Safe Parenthood: Improving Reproductive Equity: Những người ủng hộ việc làm cha mẹ an toàn: Cải thiện công bằng sinh sản.
+ America Saving for Personal Investment, Retirement, and Education: Tiết kiệm ở Mỹ cho đầu tư cá nhân, hưu trí và giáo dục.
+ Asian Sisters Participating In Reaching Excellence: Chị Em Châu Á Tham Gia Vươn Tới Sự Xuất Sắc.

Post Top Ad