HEI là gì? Ý nghĩa của từ hei - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

HEI là gì? Ý nghĩa của từ hei

HEI là gì ?

HEI là “High Explosive Incendiary” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HEI

HEI có nghĩa “High Explosive Incendiary”, dịch sang tiếng Việt là “Gây cháy nổ cao”.

HEI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HEI là “High Explosive Incendiary”.

Một số kiểu HEI viết tắt khác:
+ Higher Education Institutions: Những tổ chức giáo dục cấp cao.
+ Health Effects Institute: Viện ảnh hưởng sức khỏe.
+ High Efficiency Incandescent: Đèn sợi đốt hiệu suất cao.
+ Healthcare Equality Index: Chỉ số bình đẳng chăm sóc sức khỏe.
+ High Energy Ignition: Đánh lửa năng lượng cao.
+ Hongkong Electric International: Điện lực Quốc tế Hồng Kông.
+ Higher Education Institution: Tổ chức giáo dục đại học.
+ Healthy Eating Index: Chỉ số ăn uống lành mạnh.
+ Hyderabad Eye Institute: Viện Mắt Hyderabad.
+ Hawaiian Electric Industries: Công nghiệp điện Hawaii.
+ Hight Explosive Incendiary: Hight Explosive gây cháy.
+ Healthcare Environment Inspectorate: Thanh tra môi trường y tế.
+ Higher Educational Institution: Tổ chức giáo dục đại học.
+ Hezb-e Islami: Hezb-e Hồi giáo.
+ Health Emergency Initiative: Sáng kiến Khẩn cấp Y tế.
+ High-End Instrumentation: Thiết Bị Cao Cấp.
+ Health and Environmental Institute: Viện Sức khỏe và Môi trường.

Post Top Ad