DORA là gì? Ý nghĩa của từ dora - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

DORA là gì? Ý nghĩa của từ dora

DORA là gì ?

DORA là “Designated Outdoor Refreshment Area” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DORA

DORA có nghĩa “Designated Outdoor Refreshment Area”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực giải khát ngoài trời được chỉ định”.

DORA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DORA là “Designated Outdoor Refreshment Area”.

Một số kiểu DORA viết tắt khác:
+ Declaration on Research Assessment: Tuyên bố về Đánh giá Nghiên cứu.
+ DevOps Research and Assessment: Nghiên cứu và đánh giá DevOps.
+ Dual Orexin Receptor Antagonist: Chất đối kháng thụ thể Orexin kép.
+ Defence of the Realm Act: Đạo luật bảo vệ vương quốc.
+ Department of Regulatory Agencies: Vụ Cơ quan quản lý.
+ Directory of Organizations that Recognize/Accredit Medical Schools: Danh mục các tổ chức công nhận/công nhận các trường y tế.
+ Downtown Orangeburg Revitalization Association: Hiệp hội tái sinh trung tâm thành phố Orangeburg.
+ Dynamic Overflow Risk Assessment: Đánh giá rủi ro tràn động.
+ Discovery Outstanding Researcher Award: Khám phá giải thưởng nhà nghiên cứu xuất sắc.

Post Top Ad