FINRA là gì? Ý nghĩa của từ finra - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

FINRA là gì? Ý nghĩa của từ finra

FINRA là gì ?

FINRA là “Financial Industry Regulatory Authority” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FINRA

FINRA có nghĩa “Financial Industry Regulatory Authority”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan quản lý ngành tài chính”.

FINRA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FINRA là “Financial Industry Regulatory Authority”.

Một số kiểu FINRA viết tắt khác:
+ Finnish Reading Association: Hiệp hội đọc Phần Lan.

Post Top Ad