HVO là gì? Ý nghĩa của từ hvo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

HVO là gì? Ý nghĩa của từ hvo

HVO là gì ?

HVO là “Hydrotreated Vegetable Oil” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HVO

HVO có nghĩa “Hydrotreated Vegetable Oil”, dịch sang tiếng Việt là “Dầu thực vật đã qua xử lý hydro”.

HVO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HVO là “Hydrotreated Vegetable Oil”.

Một số kiểu HVO viết tắt khác:
+ Hawaiian Volcano Observatory: Đài quan sát núi lửa Hawaii.
+ Health Volunteers Overseas: Tình nguyện viên sức khỏe ở nước ngoài.
+ Hawaii Volcano Observatory: Đài quan sát núi lửa Hawaii.
+ Hunter Valley Operations: Hoạt động Thung lũng Hunter.

Post Top Ad