RK là gì? Ý nghĩa của từ rk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

RK là gì? Ý nghĩa của từ rk

RK là gì ?

RK là “Radial Keratotomy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RK

RK có nghĩa “Radial Keratotomy”, dịch sang tiếng Việt là “Cắt giác mạc xuyên tâm”.

RK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RK là “Radial Keratotomy”.

Một số kiểu RK viết tắt khác:
+ Radha Krishnan.
+ Regression-kriging: Hồi quy-kriging.
+ River Kilometer: Sông Kilômét.
+ Rhodopsin kinase: Rhodopsin kinaza.
+ Ribokinase: Ribokinaza.
+ Realized Kernel: Hạt nhân đã thực hiện.
+ Raspberry Ketone: Quả mâm xôi ketone.

Post Top Ad