IDFA là gì? Ý nghĩa của từ idfa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

IDFA là gì? Ý nghĩa của từ idfa

IDFA là gì ?

IDFA là “International Documentary Film Festival Amsterdam” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IDFA

IDFA có nghĩa “International Documentary Film Festival Amsterdam”, dịch sang tiếng Việt là “Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam”.

IDFA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IDFA là “International Documentary Film Festival Amsterdam”.

Một số kiểu IDFA viết tắt khác:
+ Identifier for Advertisers: Định danh cho nhà quảng cáo.
+ International Dairy Foods Association: Hiệp hội thực phẩm bơ sữa quốc tế.
+ International Documentary Filmfestival Amsterdam: Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam.
+ International Documentary Festival Amsterdam: Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam.
+ IAFOR Documentary Film Award: Giải thưởng phim tài liệu IAFOR.

Post Top Ad