MAF là gì? Ý nghĩa của từ maf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

MAF là gì? Ý nghĩa của từ maf

MAF là gì ?

MAF là “Macrophage Activating Factor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MAF

MAF có nghĩa “Macrophage Activating Factor”, dịch sang tiếng Việt là “Yếu tố kích hoạt đại thực bào”.

MAF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MAF là “Macrophage Activating Factor”.

Một số kiểu MAF viết tắt khác:
+ Mass Air Flow: Luồng không khí khối lượng.
+ Minor Allele Frequency: Tần số alen nhỏ.
+ Marvel Animated Features: Tính năng Hoạt hình Marvel.
+ Missile Alert Facility: Cơ sở cảnh báo tên lửa.
+ Mission Aviation Fellowship: Nhiệm vụ hàng không học bổng.
+ Myanmar Air Force: Không quân Myanmar.
+ Ministry of Agriculture and Forestry: Bộ Nông lâm nghiệp.
+ Mission Asset Fund: Quỹ tài sản sứ mệnh.
+ Mobility Air Forces: Không quân cơ động.
+ Missile Alert Facilities: Cơ sở cảnh báo tên lửa.
+ Million Acre Feet: Triệu mẫu Anh.
+ Michoud Assembly Facility: Cơ sở lắp ráp Michoud.
+ Malaysia Athletics Federation: Liên đoàn điền kinh Malaysia.
+ Mass Airflow Sensor: Cảm biến lưu lượng không khí khối lượng.
+ Mobility Air Force: Lực lượng không quân cơ động.
+ Ministry of Agriculture and Fisheries: Bộ Nông nghiệp và Thủy sản.
+ Marine Amphibious Force: Lực lượng đổ bộ biển.
+ Magnetic field-assisted finishing: Hoàn thiện hỗ trợ từ trường.
+ Malaysian Armed Forces: Lực lượng vũ trang malaysia.
+ Mass Airflow: Luồng không khí khối lượng.
+ Macrophage-activating factor: Yếu tố kích hoạt đại thực bào.
+ Mongolian Athletic Federation: Liên đoàn điền kinh Mông Cổ.
+ Mike Adenuga Foundation: Quỹ Mike Adenuga.
+ Master of Arts in finance: Thạc sĩ nghệ thuật tài chính.
+ Mobile Amorphous Fraction: Phần vô định hình di động.
+ Macao Arts Festival: Lễ hội nghệ thuật Macao.
+ Management Accounting Frontiers: Biên giới kế toán quản lý.
+ Motive to Avoid Failure: Động lực để tránh thất bại.
+ Morpho-syntactic annotation framework: Khung chú thích cú pháp hình thái.
+ Marketing Accountability Foundation: Tổ chức trách nhiệm tiếp thị.
+ Moira Anderson Foundation: Quỹ Moira Anderson.
+ Missionary Aviation Fellowship: Học bổng hàng không truyền giáo.
+ Master Address File: Tệp địa chỉ chính.
+ Mutual Accountability Framework: Khuôn khổ trách nhiệm giải trình lẫn nhau.
+ Move America Forward: Đưa nước Mỹ tiến lên.
+ Malaysian AIDS Foundation: Quỹ AIDS Malaysia.
+ MAC AIDS Fund: Quỹ phòng chống AIDS của MAC.
+ Moratuwa Arts Forum: Diễn đàn nghệ thuật Moratuwa.
+ Multi-Dimensional Assessment of Fatigue: Đánh giá Mệt mỏi Đa chiều.
+ Malmberget A Fines: Malmberget A tiền phạt.

Post Top Ad